Jobs

Højskoleforstander til Seniorhøjskolen i Nørre Nissum

Højskoleforstander til Seniorhøjskolen i Nørre Nissum
Ansøgningsfrist 27.8.2017

Publiceret den 15. juni 2017

Højskoleforstander søges til SeniorHøjskolen i Nørre Nissum

Har du stærke ledelsesmæssige kompetencer, og kan du stå i spidsen for en videreudvikling af SeniorHøjskolen med vægt på udvikling af et allerede stærkt koncept, så har vi en ledig forstanderstilling til besættelse 1. januar 2018.

SeniorHøjskolen ligger i Nørre Nissum i det smukke Nordvestjylland i gåafstand til Limfjorden og med kort afstand til Vesterhavet og det fantastiske skovområde Klosterheden. Skolen har nutidige undervisnings- og opholdslokaler og alle skolens værelser er med bad og toilet. Skolen har en mindre svømmesal.

Din uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund er ikke afgørende. Men det er vigtigt, at:

• Du har visioner, som du er i stand til at omsætte

• Du er loyal og har blik for det, der allerede er opbygget

• Du er en kompetent, loyal leder og samarbejdspartner

• Du er højskolens officielle ansigt - både udadtil og indadtil

• Du kan lede, udvikle og begejstre personale og kursister

• Du har erfaring i budget- og økonomistyring

• Du kan tage strategiske beslutninger

• Du er synlig og har øje for kursisterne

• Du har erfaring med og forståelse for folkelig formidling

SeniorHøjskolen blev grundlagt i 1971 og vedkender sig den grundtvigske højskoletradition. Skolen er, sammen med Højskolen Marielyst, den eneste højskole i Danmark, der har lov til kun at udbyde korte kurser. Skolen udbyder derfor kun korte kurser. Ca. 50 uge- og 14 dages kurser årligt. Kurserne er af almendannende karakter med stor vægt på samfundsfag, historie, litteratur, kunst og musik. Vi gør god brug af den smukke natur vi bor i ved at tilbyde vandreture, naturvejledning og ekskursioner.

SeniorHøjskolen betragter sig selv som en egnsskole. Dvs. at vi lægger vægt på at være åbne for og i kontakt med egnens befolkning. Vi er stolte af og glade for det sted, vi bor. Derfor vil vi gerne fortælle og vise vores egn frem. Se også skolens hjemmeside www.seniorhojskolen.dk, hvor man læse skolens vedtægter og en beskrivelse af skolens identitet.

Der er stor faglighed og engagement i lærer- og personalegruppen, og det smitter af på vores kursister. Vores undervisning bygger på teoretisk og praktisk indsigt, fordybelse og et stærkt fællesskab. Skolen har en stor og meget aktiv skolekreds.

Højskolen har udarbejdet en udbygningsplan. Byggeriet skal delvist finansieres eksternt, og det vil derfor være en stor og vigtig opgave for den kommende forstander at stille sig i front på disse opgaver.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Forstanderen refererer til skolens bestyrelse. Der er ansat en viceforstander til at støtte forstanderen i det daglige arbejde. Lønforhold og øvrige vilkår følger regler efter højskoleloven. Der kan tilbydes tjenestebolig, men der er ikke knyttet bopælspligt til stillingen, dog skal forstanderen skal bo i rimelig kort afstand fra skolen, så hun/han kan være synlig i skolens hverdag.

Yderligere oplysninger kan fåes ved henvendelse til Nuværende forstander Flemming Nees: Tlf.: 40 33 54 00 - nees@seniorhoejskolen.dk Bestyrelsesformand Henrik Sommer: Tlf.: 30 55 77 91 - sommer@ny-post.dk

Ansøgningsfrist 27. august - Vi forventer at gennemføre samtaler kort efter.

Ansøgningen sendes på mail til bestyrelsesformanden: sommer@ny-post.dk