Jobs

DIA Privatskole søger skoleleder, idrætslærer og Børnehaveklasseleder

DIA Privatskole søger skoleleder, idrætslærer og Børnehaveklasseleder
Ansøgningsfrist 16.6.2017

Publiceret den 16. maj 2017

Dia Privatskole søger Skoleleder, idrætslærer, og børnehaveklasseleder.

Dia Privatskole er en privatskole, som har elever, der hovedsageligt har arabisk som modersmål. Vores værdier er baseret på at uddanne vores elever til demokratisk dannelse, ansvar og medborgerskab. Det udvikles gennem høj faglighed og fordybelse og ikke mindst innovation.

Vores elever har opnået gode resultater og er en af Danmarks førende skoler, som formår at løfte elevernes faglige niveau.

1 - Vores kommende skoleder:

Vi ønsker en leder med ledelseserfaring. Kendskab til det arabiske sprog er en fordel. Vi søger pr.1. august 2017 en person, der kan skabe et trygt og sundt læringsmiljø, baseret på respekt, samarbejde og høj faglighed. Vi søger en leder, der er innovativ, nyskabende og ikke bange for nye udfordringer. En leder som er kulturbærer med en stærk personlighed, har gennemslagskraft og er tydelig i sine relationer. Det er vigtigt at være synlig og lydhør.

Vi har mange elever fra forskellige nationaliteter, hvorfor det er vigtigt at være visionær, samt udvikle det internationale læringsmiljø. Skolen er i hastig udvikling, som vores leder skal være klar til at styrke og videreudvikle.

I den forbindelse er kontinuitet et nøgleord. Vi søger en person, som kan navigere i forandring og afslutte en proces, samtidig med at bevare overblikket. Vi søger en leder, som kan skabe tillid og tryghed i relationerne og være en team player.

Medarbejderne skal opleve at blive hørt, også når der opstår uenigheder. Vores leder skal formå at prioritere og delegere med ledelsesteamet omkring sig.

Vil du vide mere kan du kontakte bestyrelsesformanden, på mobil 30 79 30 07.

Ansøgningen bedes sendt til e-mail: kontor.dia@dia-privatskole.dk

Ansøgningsfristen er onsdag den 16.juni 2017 kl. 12.00  Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation i løn intervallet 439.071 kr. til 528.589 kr. årligt, Hertil kommer pensionsordning Vi opfordrer alle uanset etnisk baggrund til at søge stillingen. Ved indkaldelse til jobsamtale vil der være en 2.samtalerunder, såfremt vi mener, at en ansøger har en god profil.

2 - idrætslærer vores dygtige kolleger har søgt nye udfordringer, derfor søger vi efter to idrætslærer: en mand og en kvinde med personlighed, initiativ, gode samarbejdsevner og meget høj faglighed, men som samtidig er mindst ligeså opmærksom på relationen til - og forståelsen for – den enkelte elev.

Vi søger pr. 01. august 2017, 2 dygtig og engageret lærer med idræt som linjefag eller lignende kompetencer i idræt. Der er også mulighed for at supplere med andre fagtimer.

Vi forventer af dig:

* At du er en faglig dygtig lærer som kan varetage undervisning i pigeidræt på flere trin.

* At du udviser ansvarlighed

* At du er åben og forstående for arbejdet på en friskole

* At du vægter samarbejde i teams og samtidig kan arbejde selvstændigt

* At du evner at være tydelig som voksen og samtidig er en omsorgsfuld lærer.

Vi kan tilbyde:

* Et stærkt engageret lærerteam.

* En faglig stærk skole.

* Et godt forældresamarbejde

Ansøgningsfrist tirsdag 16. juni 2017. Ansættelsessamtale bliver holdt i uge 25 For yderligere oplysninger kontakt konstitueret skoleleder Hamid på tlf.: 50 24 62 08.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem LC og Finansministeriet. Ansøgning med relevante bilag sendes til: 

kontor.dia@dia-privatskole.dk

3 – børnehaveklasseleder:

Da en af vores dygtige børnehaveklasseledere skal varetage andre undervisningsopgaver på vores skole, søger vi pr.1. august 2017 en ny kollega til at varetage undervisningen af vores elever i 0. klasse.

Vores skole har været og er stadig kendt for at sikre en høj faglighed hos eleverne og samtidig lægge vægt på den enkelte elevs trivsel.

Vi forventer, at du

* er pædagog- eller læreruddannet eller har tilsvarende kompetencer

* stiller krav til den enkelte elev samt motiverer dem til læring

* lægger vægt på evaluering og feedback af den enkelte elev

* har lyst til at være en del af et positivt fællesskab omkring den fortsatte udvikling af skolen

* ser et tæt samarbejde med forældre som en styrke

* At du er åben og forstående for arbejdet på en friskole

* At du vægter samarbejde i teams og samtidig kan arbejde selvstændigt

* At du evner at være tydelig som voksen og samtidig er en omsorgsfuld lærer.

Vi kan tilbyde:

* Et stærkt engageret lærerteam.

* En faglig stærk skole.

* Et godt forældresamarbejde.

Ansøgningsfrist tirsdag 16. juni 2017. Ansættelsessamtale bliver holdt i uge 25

Lidt om os:

DIA Privatskole er en tosproget skole. Vi har ca. 400 elever på skolen og ca. 35 ansatte. Skolen har eksisteret i over 39 år og går meget op i faglighed. For yderligere oplysninger kontakt konstitueret skoleleder Hamid på tlf.: 50246208.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem LC og Finansministeriet. Ansøgning med relevante bilag sendes til:

kontor.dia@dia-privatskole.dk