Aktuelt

Uffes Uforbeholdne

Ønskes: Bedre forhold for arbejdsmiljøarbejdet på skolerne

Af Uffe Rostrup, formand for FSLPubliceret den 12. september 2017
Arkiveret i kategorierne:

I sidste uge offentliggjorde FTF en undersøgelse, som viser, at der på det samlede FTF-område bruges ganske lidt tid på at fremme arbejdsmiljøet. Samtidig fremgår det, at arbejdsmiljørepræsentanterne alt for sjældent tilbydes de 1½ dages årlige efteruddannelse, som de ifølge arbejdsmiljølovgivningen har krav på at blive tilbudt.

Vi har desværre ingen grund til at tro, at forholdene på de frie skoler er væsensforskellige fra de generelle tendenser, som FTF her har fundet på de danske arbejdsplader. Og det er ganske enkelt ikke godt nok.

Der er masser af arbejdsmiljøspørgsmål, som der kan tages fat på. Der stilles for eksempel større og større krav til arbejdet som lærer. Undervisningstimetallet stiger. Tiden til forberedelse skrider og er mange steder uigennemsigtig. Forældresamarbejdet – og ikke mindst kommunikationen på Skoleintra – tager efterhånden mange ressourcer. På nogle skoler fylder fysisk og psykisk vold samt trusler om vold også i hverdagen. Indretningen af lærerarbejdspladser er mange steder mangelfuld. Jeg kunne blive ved.

Alle disse ting ændrer ikke på, at vi i det store og hele er glade for vores arbejde som lærere. Men det illustrerer, at der er nok at tage sig af som arbejdsmiljørepræsentant på den enkelte skole. Derfor er det også helt afgørende, at skolens ledelse prioriterer dette arbejde. For et godt arbejdsmiljø er med til at sikre, at lærerne trives, har tid til arbejdet og kender rammerne for kommunikationen med for eksempel forældre.

Men det er ikke gjort med et ledelsesfokus. Det er helt afgørende, at arbejdsmiljørepræsentanten selv er opsøgende og sørger for at få tid nok til sit tillidsarbejde. Det er ikke nødvendigvis nemt at overbevise en skoleledelse om, at man skal bruge tid til at læse vejledninger eller forberede SU-møder. Det kan i den sammenhæng være en rigtig god ide at alliere sig med tillidsrepræsentanten, som kan hjælpe med at få afsat tid nok til arbejdet med det lokale arbejdsmiljø.

I FSL anbefaler vi, at I ude på skolerne vælger en arbejdsmiljørepræsentant, som er medlem af foreningen. På den måde kan arbejdsmiljørepræsentanten søge råd og vejledning om sit arbejde i foreningen, og vi vil også kunne hjælpe med, hvordan I skal sørge for at få den nødvendige tid til at løse jeres opgave.

Det er nødvendigt, at der bliver et mere fokuseret syn på arbejdsmiljøet på de frie skoler, og vi vil som forening rigtig gerne hjælpe endnu mere til. Vi kan i fællesskab mellem forening, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant skabe det fokus, som er nødvendigt for, at arbejdsmiljøet får den opmærksomhed på de frie skoler, som det fortjener.

Uffe Rostrup, formand for Frie Skolers Lærerforening

Skriv din kommentar (0 kommentarer)Vis formular

Leave a comment

Your comment