Aktuelt

Uffes Uforbeholdne

Tak for en god og ærlig dialog om arbejdstid

Af Uffe Rostrup, formand for FSLPubliceret den 08. maj 2017
Arkiveret i kategorierne:

For ti dage siden sluttede det sidste af tre møder på de frie skoler om arbejdstidens indretning – de såkaldte dialogmøder, som Lærernes Centralorganisation og Moderniseringsstyrelsen indkaldte til.

Jeg vil gerne have lov at takke alle dem, som deltog i møderne, for at være med til at give et ærligt og meget varieret billede af, hvordan man har indrettet sig med den arbejdstidslov, som Folketinget vedtog tilbage i 2013.

Oplægget til møderne var, at man skulle deltage i par: leder og tillidsrepræsentant sammen. Og at man skulle forsøge at fralægge sig sin kasket, når man mødte op. Det lykkedes. Det var spændende at høre, hvordan I har indrettet jer rundt omkring på skolerne. Fra alt fra fuld tilstedeværelse til ”Vi gør, som vi plejer – og altid har gjort”.

På langt de fleste skoler var det det gode samarbejde og lærernes mulighed for fortsat at lave god undervisning, som var i fokus, når arbejdstidsprojektet blev rullet ud. Og det var befriende at høre ledere og tillidsrepræsentanter tale om, at der er områder, hvor man ikke er i mål endnu eller spørge interesseret ind til, hvordan andre har løst problemstillinger som fx opgørelse af arbejdstiden eller dialogen om tilblivelsen af opgaveoversigten.

Forhåbentlig fik ledere og tillidsrepræsentanter noget ud af dagene. I hvert fald blev det meget tydeligt, at der virkelig er meget stor forskel på, hvad man gør lokalt for at få tingene til at virke.

Hvis man skal dryppe lidt malurt i bægeret, så er det, at der desværre ikke deltog så mange skoler. Alt i alt har der nok været omkring 120 skoler til møderne ud af de 850 frie skoler, som kunne deltage. Betydeligt flere efterskoler deltog på trods af, at vi ved fra undersøgelser, at Lov 409 typisk har haft betydeligt mindre betydning på efterskoler end på grundskolerne, hvor undervisningsmængden er blevet væsentligt forøget efter indførelsen af Lov 409.

Samtidig var det også tydeligt, at det hovedsageligt var de skoler, hvor man havde fundet gode løsninger – i øvrigt ofte i fællesskab mellem ledelse og medarbejdere – som deltog. De skoler, hvor tingene ikke fungerer optimalt, havde tilsyneladende ikke lyst til at demonstrere dette i fuld offentlighed.

Men for mig var det nogle rigtig fine møder, hvor den gode skole også ofte blev forbundet med, at man i fællesskab har indgået nogle gode aftaler om, hvordan man indretter sig. Og det er ret afgørende for forståelsen af, at den overvejende trend på møderne var, at man havde fået Lov 409 til at fungere på de fleste skoler. Dialog og ikke mindst indgåelsen af lokale aftaler om indretning af arbejdstiden har på mange skoler givet et fornuftigt udgangspunkt for at lave god skole.

Så endnu en gang tak til jer der deltog. Det var givende – i hvert fald for mig.

Uffe Rostrup, formand for Frie Skolers Lærerforening

Skriv din kommentar (0 kommentarer)Vis formular

Leave a comment

Your comment