Aktuelt

Uffe Rostrup - David Bering

Lederlønningerne splitter FSL og lederne

I slutningen af april forklarede Frie Skolers Ledere, hvorfor foreningen har afbrudt samarbejdet med Frie Skolers Lærerforening (FSL). Det handler om lederløn. Læs her, hvordan sagen ser ud fra FSL’s side

Af Mikkel Hvid, kommunikationschefPubliceret den 19. maj 2017

190 ledere på de frie skoler har indberettet en løn, som er højere end det niveau, overenskomsten tillader. 11 har indberettet en løn, som er lavere end det niveau, overenskomstens tillader.

Og det er de tal, som forklarer konflikten mellem Frie Skolers Lærerforening og Frie Skolers Ledere. Det blev bekræftet, da lederne på deres lederkonference i slutningen af april satte ord på det, de kalder konflikten med FSL.

Forkert løn eller forkerte tal
Skolerne indberetter både lærerne og ledernes løn til Fordelingssekretariatet, og det er den statistik, som afslører store problemer med lederlønningerne på de frie skoler. Og det er ikke peanuts, det drejer sig om.

Om problemet skyldes, at skolerne indberetter forkerte tal, eller om lederne faktisk får en  løn, som er i strid med overenskomsten, det er der ingen der ved. Fordelingssekretariatet har forsøgt at kvalitetssikre tallene ved at dobbelttjekke de lønninger, som ligger uden for aftalen, på skolerne. Men ingen ved med sikkerhed, hvad der er op og ned i denne historie, og ifølge formanden for Frie Skolers Lærerforening, Uffe Rostrup, er netop det problemet.  

Ifølge overenskomsten skal lederforeningen godkende samtlige intervallønsaftaler på det frie skolerområde. Hvis en aftale ikke er godkendt, er den ikke gyldig, og så kan skolen ikke bruge den.

Lederne forhåndsgodkender
Hvis skolerne bryder overenskomsten på lederløn, så tror Uffe Rostrup ikke, at den enkelte skole eller skoleleder bevidst snyder.

»De her ledere aner højst sandsynligt ikke, at deres løn ligger uden for overenskomstens grænser. De handler sikkert i god tro, for revisorerne har godkendt tallene, og bestyrelsen har bevilget lønnen. Frie Skolers Ledere ved imidlertid, at her enten er et lønproblem eller et indberetningsproblem, og det burde være lederforeningens opgave at finde ud af, hvad det er for et problem, vi står over for, og at løse det. Det har vi påpeget adskillige gange«, siger Uffe Rostrup.  

Hvem har problemet?
Lederne anklager FSL for at blande sig i ledernes interne anliggender. Men det udfald afviser Uffe Rostrup:

»Det her er ikke ledernes interne anliggender. Det er Lærernes Centralorganisation (LC), som har indgået overenskomsten på ledernes vegne, og det er LC, som skal sørge for, at overenskomsten overholdes. Vi er – lige som lederne – en del af LC, så det her er hele LC’s anliggende – dermed også vores«.

Uffe Rostrup undrer sig over, at lederne vælger at fokusere på FSL’s rolle:

»Hvad er problemet her? At en femtedel af skolerne indberetter forkert lederløn, eller at FSL insisterer på, at det bliver belyst og løst? Jeg mener, at lønnen er problemet. Lederne mener, at FSL er problemet. De skyder på budbringeren i stedet for at handle på problemet, og det virker uforståeligt«, siger Uffe Rostrup.

Han forstår i det hele taget ikke ledernes strategi:

»Vi var lige blevet enige om at bede LC løse sagen for os – helst i mindelighed og i god ro og orden. Kort efter holder lederne deres årlige konference, hvor de hænger det beskidte undertøj til skue og offentligt angriber FSL. Det virker ikke smart, og derfor fortæller vi nu helt åbent, hvad vores uenighed handler om«, siger Uffe Rostrup.

Fakta
190 af 914 ledere på det frie skoleområde har en løn, som ifølge indberetningerne ligger over overenskomstens grænser.

11 af 914 ledere på det frie skoleområde har en løn, som ifølge indberetningerne ligger under overenskomstens grænser.

Problemerne med lederlønningerne er ikke nyt. I de sidste tre år har statistikken antydet problemer med lederlønningerne. FSL har i alle årene bedt lederne komme til bunds i problemerne.

Skriv din kommentar (0 kommentarer)Vis formular

Leave a comment

Your comment