Aktuelt

Forkedroad

CEPOS: Forældre vælger frie grundskoler for nærhed og trivsel

Lange afstande, høje klassekvotienter og dårlig trivsel får forældre til at sende deres børn i frie grundskoler, viser ny rapport fra CEPOS.

Over de sidste ti år er frie grundskoler vokset op mod en fjerdedel i antallet af elever, og folkeskolen har oplevet et lignende fald i elevantal. Særligt landsdelene, der er kendt som udkantsområder, Midt- og Vestsjælland, Lolland, Sønderjylland samt dele af Vestjylland, har oplevet en stor vandring fra folke- til fri grundskole.

Kommunernes reaktion på manglende børn og unge har ofte været at øge klassekvotienten i folkeskolerne, hvilket især skyldes skolenedlæggelser eller sammenlægninger. Den fysiske nærhed til et folkeskoletilbud bliver således reduceret samtidig med, at klasserne gøres større.

”Vores analyse dokumenterer, at det er i disse kommuner, hvor folkeskoletilbuddet fremtræder som mindre attraktivt, at søgningen bort fra folkeskole og til frie grundskoler er foregået stærkest”, udtaler forskningschef Henrik Christoffersen, CEPOS.

Det indre liv tæller
Rapporten peger desuden på, at et højt elevfravær på kommunernes folkeskoler, leder til en øget søgning mod frie grundskoler.

CEPOS kobler dermed elevernes tilstedeværelse med det de kalder skolens indre liv, hvor også faktorer som trivslen blandt eleverne og skolens evne til at løfte elevernes faglige niveau indgår.

”Vores analyse viser, at forældre reagerer i forhold til kvaliteten af skolernes indre liv. Det kommer til udtryk ved, at højt elevfravær i kommunens folkeskoler leder til øget søgning til frie grundskoler. Det fremgår også, at der gælder en sammenhæng mellem lav undervisningseffekt – altså skolernes evne til at løfte eleverne i faglig henseende – og søgning til frie grundskoler”, udtaler forskningschef Henrik Christoffersen, CEPOS.

CEPOS kiggede også nærmere på, om kommunens udgifter til folkeskolen spiller en rolle. Og det viste sig ikke at have nogen bærende betydning. Ligesom kommunens generelle velstandsniveau ikke har noget at sige.

Rapporten kan læses her 

Skriv din kommentar (0 kommentarer)Vis formular

Leave a comment

Your comment