Aktuelt

Boernehaveklasseledernes Aarsmoede

Børnehaveklasseledere vil have lærerløn

Arbejdet i børnehaveklasserne har udviklet sig, så det i dag er lærerarbejde som alt andet på de frie skoler.

Af Mikkel Hvid, kommunikationschefPubliceret den 14. marts 2017
Arkiveret i kategorierne:

En skov af hænder ryger i vejret, da formanden for Frie Skolers Lærerforening (FSL), Uffe Rostrup, beder børnehaveklasselederne komme med input til de kommende overenskomstforhandlinger.
Og fra de cirka 70 deltagere lyder det som med én stemme: Vi vil have lærervilkår og lærerløn.

Lønforskellen er voldsom 
I dag ligger børnehaveklasseledernes løn godt 3000 kr. under lærernes. Og det er uretfærdigt, mener de. »Vi laver det samme som lærerne i de yngste klasser – så skal vi også have samme løn«, siger en af deltagerne.

Børnehaveklasseledernes arbejde har udviklet sig voldsomt de seneste år. I dag arbejder de med lærings mål, de forbereder deres undervisning, de holder møder - med forældrene – de gør, kort sagt, alt det, som lærerne gør, så hvorfor skal de ikke have lærerløn? Nogenlunde sådan lyder argumenterne igen og igen i de mange indlæg.

En børnehaveklasseleder fortæller, at hun nogle gange underviser i skolens yngste klasser, og når hun gør det, får hun lærerløn - altså en del mere, end når hun er i børnehaveklassen.
Men når en af skolens lærere under viser børnene i hendes børnehaveklasse i for eksempel - naturfag, så får han lærerløn. Han går altså ikke ned i løn, fordi han underviser i børnehaveklassen. Og den forskels behandling er ikke i orden, synes hun.  

Pædagoger er lærere 
Undervejs i diskussionen dukker spørgsmålet op om uddannelse flere gange op.

Mange børnehaveklasseledere er pædagoguddannede – men skal de så have løn som pædagog eller børnehaveklasseleder? Som børnehaveklasseleder, siger Uffe Rostrup. 
Han minder om, at der ikke er noget uddannelseskrav på de frie skoler. 

Lønnen afgøres ikke af den ansattes uddannelsesbaggrund, men af det, han eller hun laver. Og hvis man underviser børn, så er man lærer eller børnehaveklasseleder, og så skal man have den tilsvarende løn. 

Ryd op i jobbene  
Derefter dukker endnu en klassiker op. Et par børnehaveklasseledere fortæller, at de har en pædagogisk assistent eller en pædagog i børnehaveklassen – sådan en ekstra pædagogisk hjælp. 

»Nej«, siger Uffe Rostrup, »det har I ikke, for det kan man ikke have. Ikke på de frie skoler. Hvis man arbejder med børnene på skolen, så er man lærer eller børnehaveklasseleder. Uanset hvilken uddannelse man har, så er man enten lærer eller børnehaveklasseleder. Der kan ikke være pædagoger, assistenter eller andet i klasselokalet, for undervisning er lærerarbejde og børnehaveklasselederarbejde«.

Det overrasker nogle af deltagerne. Men Uffe Rostrup holder fast: 
»Hvis I har assistenter, pædagoger eller andet ansat i børnehaveklassen, så skal I gå hjem og snakke med jeres tillidsrepræsentant. De skal over på overenskomstens vilkår. Vi skal have lovliggjort forholdene i børnehaveklasserne«, siger han

Skriv din kommentar (2 kommentarer)Vis formular

Leave a comment

Your comment


  • Uffe Rostrup

    Pædagoger er altid velkomne - men på lærervilkår

    Kære Stine. Der er heldigvis masser af pædagoger ansat på de frie skoler i Danmark. Masser af dem deltager i undervisningen, men i modsætning til i folkeskolen, så skal ALLE pædagoger, som deltager i undervisningen på en fri skole have løn og vilkår som lærer eller børnehaveklasseleder. Mit indlæg har intet at gøre med, at jeg ikke synes, at der skal være pædagoger i undervisningen. Ligesom der er masser af konservatorieuddannede, der underviser i musik på de frie skoler, eller tømrer og maskinmestre på efterskolerne, så er det sådan, at i det øjeblik, at de træder ind i klasselokalet, så bliver de lærere eller børnehaveklasseledere og skal aflønnes efter overenskomsten.
  • Stine Bækkegaard Hansen

    Skolepædagoger med i undervisningen

    I afsnittet at ryde op i jobbene står der, at der ikke skal være andre i klasselokalet en børnehaveklasse lederen!! Det passer ikke at der ikke er brug for pædagoger i skolen. I dag er ansat i SFO som pædagog er man med i klassen som skolepædagog. En skolepædagog går ind og observere på børnene og støtter op om det sociale i klassen. Jeg personligt går ind og laver understøttende undervisning, ved at tage en gruppe elever ud og lave feks: matematik/dansk på en anderledes måde, derudover er jeg Billedkunstlære og for et tillæg for at sammen med børnehaveklasselederen at undervise i billedkunst og stå for en del af undervisningen. Skolepædagoger er i dag, med til at støtte læren i deres arbejde og supplere undervisningen, så det er helt forkert at Uffe Rostrup siger at pædagoger ikke høre hjemme i skolen, det er en nødvendighed og besluttet af regeringen.