Aktuelt

Uffes Uforbeholdne

Foreningens nytårsforsæt: Kampagnen for en fair lærerløn fortsætter!

Af Uffe Rostrup, formand for FSLPubliceret den 12. januar 2016
Arkiveret i kategorierne:

Det er nærmest et grundvilkår, at vi ved nytårstide gør status over det forløbne år, og måske stiller vi os nye mål for det kommende år. Personligt har jeg ligesom 50 procent af den danske befolkning et nytårsforsæt om mere motion og en ikke ubetydelig reduktion af kropsvægten som standardforsæt – men i år skal det være;-)

Vi har også en række forsæt i foreningen, som måske er betydelig mere interessante og forhåbentlig markant bedre funderet end mine gentagne personlige fiaskoer i forhold til ovenstående.

Vi har indledt en lønkampagne, som vi agter at fortsætte ufortrødent i det nye år.

Vi er blevet beskyldt for at være meget fagforeningsagtige i vores kamp for mere i løn. Det mener jeg egentlig ikke, at der er noget skidt ved at være – hvad skal vi ellers være? Ligeglade? Forstående?

Nej, det er helt legitimt, at vi forfølger et mål om højere løn på det frie skoleområde, og det er helt legitimt, at vi også forsøger at gå utraditionelle veje for at få mere i løn.

Det er værd at huske på, at vi i 1999 i gennemsnit fik fuldstændig den samme løn, som lærerne i folkeskolen. Siden har vi fået et statsligt lønsystem, som på ingen måde dur, og som vi arbejder, det bedste vi har lært, for at forandre. Men det ændrer ikke på, at det faktisk er fuldstændigt fair, at vi som lærere på de frie skoler har en løn, som mindst skal stå mål med folkeskolelærernes løn.

Og vi bliver bekræftet af, at vi oplever, at der er god forståelse blandt tillidsrepræsentanter og medlemmer for vores lønprojekt.

Lønkampagnen er bare et af vores nytårsforsæt. Der er masser af andre forsæt i foreningen, men dem vil jeg løbende vende tilbage til.

Rigtigt godt nytår til jer alle sammen.

Skriv din kommentar (2 kommentarer)Vis formular

Leave a comment

Your comment


  • Monica Lendal Jørgensen

    Tak Birgit Sand

    Tak for de pæne ord Birgit. Vi håber og tror, at det vil være med til at løfte lønniveauet, at vi nu har taget nye metoder i brug. Vi er jo en lærerFAGforening, så det er selvfølgelig kerneopgaven at kæmpe for lærernes løn og arbejdsforhold. Godt nytår til dig også - Hilsen Monica, Næstformand FSL
  • Birgit Sand

    Effektivt og provokerende - rigtig fagforeningsagtig - tak!

    Tak for jeres indsats vedr. kampagnen fairløn. Det har været en magtfuld synliggørelse af lønefterslæb ved at henvende jer direkte til skoler, ledelse og bestyrelser. Det er forfriskende og effektivt, at I har tænkt alternativt og retorisk været provokerende og skarpe - tak for det! og tak for jeres indsats generelt. Godt fair nytår til alle!